KONTINGENTSATSER +
INDMELDELSE/UDMELDELSE

 
  Gug Boldklubs medlemskartotek og alle kontingenter administreres via DBUnet.Kontingentsatser

På siden her finder du Gug BK's kontingentsatser angivet som halvårlige ydelser.

Betaling af kontingent
Du kan på siden her via DBUnet betale din første kontingentrate. Find din afdeling. Klik [ Indmeldelse i afdelingen ] og følg anvisningerne på skærmen.
Hvis du allerede er medlem af Gug Boldklub, vil der automatisk blive tilsendt en mail med et betalingslink, når det er tid til at betale kontingent.
Hvis du skal indmeldes, vil den første kontingentopkrævning blive lavet i forbindelse med indmeldelsen.


Indmeldelse i Gug BK
Du kan på siden her via DBUnet indmelde dig i Gug BK. Find din afdeling. Klik
[ Indmeldelse i afdelingen ] og følg anvisningerne på skærmen.
Den første kontingentopkrævning vil blive lavet i forbindelse med indmeldelsen.

Udmeldelse af Gug BK
Udmeldelse af Gug BK foregår altid ved henvendelse til klubbens kasserer eller din afdelingsleder.

Evt. spørgsmål bedes rettet til klubbens kasserer:
Maria V. Knøss
t: 22439674