Til tasterne! Klubblad på vej...

Årets anden og sidste udgave af KLUBBLADET sendes ud i december.

Og du har som vanligt mulighed for at byde ind med relevant indhold. Gode fotos, artikler og korte nyheder er yderst velkomne.
Bladet omdeles som altid i hele Gug og Visse i løbet af december.

Deadline for materiale er den 12/11.

Materiale sendes til medlemmer af redaktionen:
Benny Nygaard (redaktør), benny.gug@teliamail.dk
Anders Nørgaard, anders.norgaard@mail.dk
Lars Fischer, lfnmf@mail.dk
Kristian Møller Andersen, kma@stofanet.dk

PS. Der er som vanligt også mulighed for annoncering i bladet og indlæg af reklameindstik ifm. distribution. Kontakt Henrik Studsbjerg, henrik@s-sport.dk, i den forbindelse.