Til tasterne! Klubblad på vej...

Opråb til ledere, trænere, spillere etc. i Gug Boldklub.

Årets 1. klubblad skal trods coronakrise ud ultimo juni måned. Der efterlyses som vanligt indlæg, korte nyheder, fotos etc. Næsten alt har interesse.

Materiale sendes til medlemmer af redaktionen:

Benny Nygaard
benny.gug@teliamail.dk

Anders Nørgaard
anders.norgaard@mail.dk

Lars Fischer
lfnmf@mail.dk

Kristian Møller Andersen
kma@stofanet.dk

DEADLINE FOR MATERIALE ER ONSDAG DEN 10. JUNI.