Børn og Ungdom

Velkommen i Gug Boldklubs ungdomsafdeling

Tænker du på at skifte til Gug Boldklub, eller er du ny spiller i Gug Boldklub, kan du på denne side få svar på nogle af de spørgsmål som naturligt vil opstå, når man starter i en ny klub, eller starter til fodbold.

Første træningsdag Den første træningsdag skal du tage kontakt til afdelingslederen i den afdeling, hvor du hører til. Afdelingslederen vil så sørge for den videre kontakt til trænerne samt oplysninger om træningstider, kampe m.v. Du vil få udleveret en indmeldelsesblanket, som du skal aflevere til afdelingslederen, når du har bestemt dig for at spille fodbold i Gug Boldklub - typisk indenfor 1-2 uger. 

Hvis du har spillet i en anden klub, skal du sørge for at få et spillercertifi­kat fra din tidligere klub. Dette afleveres til afdelingslederen, og du må ikke spille kampe for Gug Boldklub, før du har afleveret dit spillercertifikat til os. For at finde ud af hvilke afdelingsleder du skal kontakte, kan du spørge i klubhuset, se på billedtavlen, som hænger i klubhuset eller se det – her. 

Gug Boldklubs idégrundlag

I Gug Boldklub er det, det sociale som har højest prioritet. Der er plads til alle, som har lysten til at spille fodbold. Der er ikke forskel på, om man er spiller på 1. 2., eller 3. holdet, vores medlemmer skal have de samme fodboldoplevelser, og de skal have de samme tilbud i deres afdeling ligegyldig, hvilket hold de er på. 

 

Holdsammensætning og niveauopdeling

Trænerne i afdelingen bestemmer suverænt holdsammensætningen og niveauopdelingen i afdelingerne. I Mikroafdelingen kan der blive taget hensyn til kammeratskab fra for eksempel skolen. Dette kan ske, da der ikke i Mikroafdelingen bliver lavet niveauopdeling. Her sker holdsammensætningen ikke med resultat som mål. Det skal være meget sjovt for spillerne at komme i klubben. 

Og alle skal have lige meget spilletid og helst spille sammen med deres kammerater. Det vil sige meget socialt, og der skal tages hensyn til alle. Fra miniput og opefter starter trænerne med niveauopdeling både på holdsammensætning og til træning, da der kan være store forskelle på spillerne fra denne aldersgruppe. 

Ungdomsafdelingen

Klubben ledes af en bestyrelse, som vælges på den årlige gene­ralforsamling. På generalforsamlingen vælges bl.a. en ungdomsformand, som skal varetage Ungdomsafdelingens interesser.

Ungdomsafdelingen har ansvaret for spillere fra mikro til ynglinge; både piger og drenge. Ungdomsformanden udpeger personer til Ungdomsudvalget som leder Ungdomsafdelingen. 

Vi stiller krav til alle

Gug Boldklub kræver, at samtlige trænere og ledere i Ungdomsafdelingen skal underskrive en erklæring, hvor klubben kan tjekke om trænere eller ledere er dømt for pædofili i form af blufærdighedskrænkelse eller deciderede seksuelle overgreb mod børn under 15 år. 

Vi forventer af alle vores ledere i Gug Boldklub, at de er klar over deres rolle som leder for klubben. Vi vil gerne have trænere/ledere i klubben, som vi er stolte af at sende til kampe, turneringer, kurser herunder tænkes specielt på deres opførsel overfor spillere, modstandere, forældre, andre trænere, dommere osv.

Vi forventer af vores trænere, at de er forberedte hver gang til træning og kamp samt sørger for at alle medlemmer spiller kampe. Vi forventer af vores holdledere, at de sørger for, at der bliver taget hånd om alle vores medlemmer.

Vi forventer af vores forældre, at de er klar over, at det forpligter, at have et barn, som er medlem af Gug Boldklub. Vi forventer hjælp til bl.a. kørsel i forbindelse med kampe og cups, kantinevagter, tøjvask, diverse arrangementer, holdleder, hjælpetræner.

Vi forventer af spillerne, at de møder i god tid for træningen og kamp, at de behandler Gug Boldklubs lokaler ordentligt, samt har en social god indstilling til alle andre spillere i klubben.

Spilletøj

Til turneringskampe for mikrospillere stiller klubben trøjer til rådighed.

Til turneringskampe for spillere fra miniput til ynglinge stiller klubben strømper, shorts og trøjer til rådighed. Derudover er der enkelte afdelinger som - via sponsorater - har et sæt træningsdragter. Vask foretages af forældrene på skift.