Klubblad

Gug Boldklub udgiver 2 gange årligt et klubblad med løst og fast om Gug Boldklub. Gug Boldklub har en skriveivrig medlemsskare og bladet hører derfor så absolut til de bedre af slagsen. Det har altid en række fine artikler og masser af facts om livet i klubben.
I 2022 havde Klubbladet i øvrigt 50 års jubilæum og havde dermed altså 'debut' helt tilbage i 1972.

Bladets oplag er på ca. 4.600 eksemplarer og husstandsomdeles til samtlige husstande i Gug og Visse.

Bladet udgives normalt i april og december måned.

Deadlines for indlevering af materiale er vanligvis

1. april og 1. november.

Materiale/kontakt
Materiale i form af artikler, fotos, korte nyheder etc. afleveres til redaktionen:
Benny Nygaard (redaktør), benny.gug@outlook.dk
Anders Nørgaard, anders.norgaard@mail.dk
Lars Fischer, lfnmf@mail.dk
Kristian Møller Andersen, krisma@outlook.dk

Annoncer
Der er rig mulighed for at annoncere i klubbladet og på den måde komme direkte i kontakt med et stort antal af indbyggerne i Gug og Visse.
Annoncepriser fås ved Henrik Studsbjerg fra S-Sport, henrik@s-sport.dk.