Gug Footballcamp

Af Emil Adelborg.


Gug Footballcamp – en god fortælling…

Ideen bag Gug Footballcamp var baseret på en frustration over, at egen søn ikke var gammel nok til at deltage på DBU's Fodboldskole, som i flere år havde været fast inventar i Gug Boldklub i begyndelsen af skolernes sommerferie.

Derfor blev løsningen at skabe et alternativ til den traditionelle fodboldskole. Et sted hvor alderen ikke var en begrænsning, hvor indholdet var baseret på mere end blot klassisk fodboldtræning, hvor alle kunne forvente lidt mere end normalt og hvor det fodboldmæssige gik hånd i hånd med det sociale.

Der blev hentet inspiration fra lignende aktiviteter og fra fodboldverdenen. Drejebogen blev skrevet i efteråret 2017 og præsenteret for bestyrelsen. Den blev godkendt, og få uger efter var aftalen, med sportsekviperingsfirmaet Craft som leverandør, lukket og 3 ungdomsspillere stod en iskold eftermiddag til en fotosession med lokale ildsjæle som fotografer – så var vi ligesom i gang!

Siden konceptet blev udviklet, har vi afholdt Gug Footballcamp fire gange, og hvert år har vi set et øget antal deltagere, kvaliteten er blevet øvet og hele vores set-up langt er nu mere ”professionelt”. Grunden til at vi også er lykkes med et gradvist større arrangement er baseret på et stort hold af frivillige lokale folk, som står klar på vores fantastiske anlæg, en masse trænere samt assistenter, gode samarbejdspartnere og sponsorer – intet var lykkes uden dem!

Vi prøver hele tiden, at udvikle os og tager altid imod input med åbne arme og ved, at Gug Footballcamp kommer til at bestå i mange år fremadrettet.

[ Følg med på facebook ]