VENNERNES DAGSiden 1972 har Gug Boldklubs Venner holdt en årlig sommerfest – under forskellige betegnelser. En undtagelse herfra var dog perioden 2020-21, hvor covid-19 plagede os alle.   

I 2022 genoptog vi traditionen under nye og mere beskedne forhold – og opfandt til begivenheden et nyt navn, Vennernes Dag.

Dette er en dag, hvor Gug Boldklubs Venner, er i fokus på Skjøtt Arena, og hvor formålet er at skabe fælles aktiviteter – ud over afvikling af fodboldkampene – og derved skaffe midler til Vennernes virke, bl.a. ved at bygge lidt videre på tidligere tiders traditioner under byfester. 
Vennernes Dag afvikles sædvanligvis som et en dags-arrangement på en lørdag midt i august. 

Programmet omfattede i 2023 bl.a. gratis kaffebord om morgenen samt gratis sildebord til frokost/middag. Herudover var der hele dagen opstillet en stor hoppeborg til børnene samt en tombola til de spillelystne. Efter afvikling af dagens mange kampe var der om aftenen fællesspisning i teltet – med levende musik af orkestret Rococo. 

Alt i alt blev årets Vennernes Dag en dejlig dag for fællesskabet på Skjøtt Arena.    

Vennernes Dag skal gerne fortsætte i mange år. Gode folk vil derfor evaluere forløbet i år – bl.a. med henblik på at fremkomme med forslag til, hvordan endnu flere får lyst til at deltage fremover. bl.a. med henblik på at fremkomme med forslag til, hvordan endnu flere får lyst til at deltage fremover. 

-bn